۱۲/۲۵/۱۳۸۵

فیلم مستند از نگاه ریشار کوپن


فیلم مستند از نگاه ریشار کوپن
محسن قادری


کنجکاوی

همه چیز،به همه چیز کنجکاوم.
همه کس،به همه کس کنجکاوم.

تناقض!

دوست دارم برشتی باشم: آدمی که هرگزبه قهرمان نیازنداشته باشد.
با این همه، شخصیت هایم را همیشه همچون قهرمانان یک طرح داستانی به فیلم درمی آورم،
درمبارزه با جامعه،زمان،جهان.
آیا تنها کسانی که خوشم می آید یا به من می مانند را به فیلم در می آورم؟

زندگی

ساختن« مستند»به هیچ رو انتخاب من نیست،
انتخاب من این است که زندگی خاصی را دنبال کنم.
برشکل کاری که انجام می دهم دیگرانند که برچسب می زنند.

ریچارد کوپن 25 نوامبر1947 زاده شد.از 1966 تا1966 در« ایدک» دوره فیلم برداری دید.از1973 تا1978 هشت فیلم برای «سینه لوت»فیلم برداری و تولید می کند.اواز 1984 مدیر عامل شرکت فیلم سازی« فیلم های اینجا»ست.در 1985 فیلم « ویدا نوا» (زندگی نو)را برای شبکه اول تلویزیون فرانسه(ت اف 1)می سازد.این فیلم 52 دقیقه ای،16 م م رنگی ،نواحی غنی شمال شرق برزیل را نشان می دهد که درآنجا هزاران کارگر مزارع نیشکر در فقر و تهی دستی به سر می برند.شرایط کار بی ثبات،کار کودکان، سوء تغذیه،اصول اخلاقی کودکان و همانند آن از موضوعاتی است که در این فیلم بررسی می شوند.

هیچ نظری موجود نیست: