۱/۲۲/۱۳۸۴

دخالت در واقعیت

سگ اندولسی
دخالت در واقعیت
چکیده گفت و گو با لوئیس بونوئل
محسن قادری

خوزه دو لا کولینا: در یکی از صحنه های فیلم نامه آمده که «گاه بزی از صخره ها به زیر می غلتد»، اما ما از زاویه پایین دود تفنگ را هم می بینیم. به عبارتی ما صرفا شاهد افتادن بز نیستیم.

لوییس بونوئل:از آنجا که نمی توانستیم منتظر وقوع این اتفاق شویم، من این کار را با کمک یک تپانچه انجام دادم. سپس متوجه شدیم که دود تفنگ در قاب دیده می شود اما دیگر نمی توانستیم صحنه را دوباره فیلم برداری کنیم چون اهالی خشمگین «لاس هوردس» (سرزمین بی نان) پوستمان را می کندند.آنها بز را نمی کشند بلکه صرفا سر بزهای پرت شده از صخره را می برند.

هیچ نظری موجود نیست: