۱۲/۱۰/۱۳۸۶

پرندگان مرده


پرندگان مرده، رابرت گاردنر، 1964

پرندگان مرده
محسن قادری

پرندگان مرده مستندی از رابرت گاردنر[+] است که در 1965 درباره قوم دانی در گینه نو ساخت. این فیلم بخشی از یک سفر پژوهشی بود که از سوی « هاروارد پیبادی » یا موزه باستان شناسی و مردم شناسی دانشگاه هاروارد (بنیاد یافته در 1866) انجام گرفته بود. هدف این سفر پژوهش در کوهستان های گینه نو به هنگامی بود که این نقاط از گزند استعمار اروپایی در امان مانده بودند. فیلم به دلیل ارزش های قوم پژوهی نهفته در آن از سوی بایگانی ملی فیلم امریکا برگزیده و در شمار آثاری درآمد که ارزش نگهداری دارند.

قوم « دانی » آن گونه که این فیلم می نمایاند، بر این باورند که روزگاری مسابقه ای میان پرنده و ماری در گرفت. این مسابقه تعیین کننده زندگی آدمیان بود. به باور این مردمان مرگ پرندگان آدمی را از زندگی جاودان بازمی دارد. در حالی که مارها پوست می اندازند که نمادی از زندگی جادوان است. پرنده در این مسابقه پیروز می شود تا مرگ آدمی را رقم زند.

شناسه فیلم

Directed by Robert Gardner
Release date(s) 1964
Running time 84 min.
Country U.S.A
Language English

هیچ نظری موجود نیست: