۸/۱۶/۱۳۸۶

فیلم درباره هنر

عکس تزیینی است


فیلم درباره هنر
محسن قادری

این گونه سینمایی درمیانه سال های 1945 و 1960 به تکامل رسید.اصطلاح« فیلم درباره هنر»که به فارسی می توان آن را« فیلم هنرپژوه» نیز نام نهاد با اصطلاح « فیلم هنری» که به اقتباس های سینمایی از آثارتئاتری دردهه بیست پیوند دارد تفاوت می یابد .

فیلم ها درباره هنردرپی همه فهم ساختن فرهنگ،پرداخت سینمایی آثارهنری و به نمایش درآوردن کارخلاقه نقاش یا پیکر تراش و نشان دادن شکل گیری اثرهنری اند.دراین گونه سینمایی،اثرنقاشی دیگریک سطح ساکن نیست که دوربین صرفا از این سر تا آن سرآن را درمی نوردد بلکه ماده خامی است که می توان آن را به گونه سینمایی تجزیه و تحلیل کرد.

سینماگران این گونه فیلم،عناصر تصویری را به خدمت می گیرند تا روایت های راستین و تمام عیار پدید آورند.از میان این فیلم سازان به ویژه می توان از آلن رنه یاد کرد که به لطف قواعد قاب بندی،حرکت تعقیبی ومونتاژ،آفرینش بصری را به خدمت می گیرد تا بیان وترکیبی نو به آن بخشد.

فیلم های زندگی نامه ای یا تاریخی که زندگی هنرمند را در بسترزمانه او پی می گیرند،فیلم هایی که نقد هنری را نگاهی نو می بخشند و فیلم هایی که درآنها اثرهنری ازبنیاد درخدمت یک واکنش شاعرانه یا اجتماعی است درگروه فیلم ها درباره هنرمی گنجند.

فیلم درباره هنر همچون جنبش سینمایی از سال 1960 با در رسیدن برنامه های عوام پسند تلویزیونی رو به زوال نهاد.

فیلم های برجسته


آندره کوون
بره رازآمیز و مملینگ *،فرانسه،1938.

لوچیانو امر و انریکو گراس
مصیبت مسیح،ایتالیا،1940.
بهشت خاکی،ایتالیا،1941.

آلن رنه
وان گوک،فرانسه،1948.
گرنیکا،فرانسه، 1949.

آلن رنه و کریس مارکر
تندیس ها هم می میرند، فرانسه،1953.

هانری ژرژ کلوزو
راز پیکاسو،فرانسه، 1955.

*

بره رازآمیز دیوارنگاره ای کاربرادران وان آیک است که درکاتدرال سن بافن در بلژیک جای دارد.هانس مملینگ یا درست ترمملینک ،یکی از واپسین نقاشان سده پانزدهم فلامان و جانشین «یان وان آیک» و «روژیه واندر وایدن» بود که سنت این دو را نوآیین کرد.

هیچ نظری موجود نیست: