۵/۱۰/۱۳۸۶

ریچارد لیکاک

ریچارد لیکاک


ریچارد لیکاک
محسن قادری

زاده:18 ژوئیه 1921،لندن.
حوزه کار:فیلم بردار،کارگردان،بازیگر.
برجسته ترین سال های کار:دهه 60 تا دهه 90.
زمینه های کاری:فرهنگ،جامعه،موسیقی.
برجسته ترین کارها: Monterery Pop(د.آ.پنبیکر،1968)،داستان لوییزیانا(رابرت فلاهرتی،1948)Maidstone (نورمن میلر، 1968تا1970،درجایگاه تدوین گر)
نخستین فیلم مهم:داستان لوییزیانا(1948).

زندگی نامه

ریچارد لیکاک فیلم ساز و فیلم بردارامریکایی سهم برجسته ای درگسترش نسخه امریکایی« سینما وریته»فرانسوی در امریکا داشت که دراین کشور«سینمای مستقیم»خوانده شد.سینمای مستقیم یا بی واسطه که لیکاک و رابرت درو برجسته ترین چهره های آن بودند می کوشید دوربین را تنها همچون ابزار ثبت عینی رخدادها آن سان که رخ می دهند و بدون وابستگی آن به کارگردانی ازپیش طرح ریزی شده یا وسواس زیاد درباره کیفیت فنی اثر نهایی به کار برد. آن چه اهمیت داشت ثبت «اکنون»بی پادرمیانی کارگردان وعوامل فنی بود. لیکاک و دیگر سینماگران همپیوند با این گونه مستند دربیش تر زمان با کم ترین ابزارهای فنی به ثبت رخدادها می پرداختند و از دوربین روی دست بهره بسیارمی بردند.

ریچارد لیکاک نخستین فیلم خود را در 14 سالگی هنگامی که درانگلستان زندگی می کرد ساخت.(وی درجزایرقناری زاده شد اما شهروند انگلستان بود).سه سال پس از این به امریکا رفت وازدانشگاه هاروارد مدرک فیزیک گرفت و همچون فیلم بردارجنگی درجنگ جهانی دوم برای ارتش به کار پرداخت.آغاز کارحرفه ای او فیلم برداری و دستیارتهیه مستند کلاسیک داستان لویزیانا(1948)ساخته رابرت فلاهرتی بود.لیکاک پس از این، به کار با برخی دیگر از مستند سازان چون لوییز دوروچمونت پرداخت وشرکت تولید فیلم خود به نام «درو آسوسیتز» را در1958 همراه با رابرت درو بنیان نهاد و مستندهایی برای تلویزیون ساخت.او و درو جنبش سینمای مستقیم را با مجموعه فیلم های نوآورانه خود موسوم به« دوربین زنده»آغاز نهادند و بدین سان توانستند بدون کم ترین مزاحمت های ممکن، رخدادهایی چون مرحله آغازین انتخابات ویسکانسین میان جان اف کندی و هوبرت همفری ویا صحنه اعدام محکومی را به فیلم درآورند که با صندلی الکتریکی به مجازات می رسید.لیکاک، درو ودیگر همکاران آنها چون د.آ.پنبیکر و آل مایزلس افزون بر ثبت رخدادهای مهم امریکا در دوره خود،همچنین به تصویر کشیدن بسیاری ازموضوعات روزمره را نیزتجربه کردند.لیکاک سپس گروه فیلم ام آی تی(انستیتوی فن آوری ماساچوست)را بنیان نهاد وریاست آن را به عهده داشت.

فیلم شناسی

داستان لوییزیانا،فیلم بردار
لیدی مکبث سیبری،فیلم بردار
انتخابات مقدماتی،فیلم بردار و تدوین گر
پسرگسکوین،بازیگرهیچ نظری موجود نیست: