۸/۰۲/۱۳۸۴

گفت و گو با وايزمن


فردریک وایزمن

گفت و گو با فردريك وايزمن درباره دبيرستان

ملك محسن قادري


دبيرستان ازساخته هاي فردريك وايزمن يكي از آثار كلاسيك سينماي مستند است كه به شيوه هايي مي پردازد كه بر پايه آنها دبيرستان نسل به نسل تجربه مي شود و ارزش هاي خود را به نسل هاي آينده انتقال دهد.آنچه در پي مي آيد گفت و گوي كوتاهي با فردريك وايزمن درباره اين فيلم است كه ازسايت«پي. او. وي»(ديدگاه) برگرفته شده است.


پي. او.وي:چه چيزالهام بخش شما در ساخت اين فيلم بود؟

ف و:يكي از موضوعات كارهايم تجربه روزمره اي است كه به گونه عام در نهادهاي امريكايي نمود مي يابد.من در سال1974 از دبيرستان فارغ التحصيل شدم و علاقه داشتم بدانم دبيرستان درسال1968 چگونه بوده.فيلم من گزارشي است درباره آنچه كه دردبيرستان« نورديست هاي» در فيلادلفيا يافتم.

پي .او. وي:شما معمولا بر روي نهادها به مثابه موضوعاتي براي كاوش هاي فيلم سازي تان توجه مي كنيد-چرا اين موضوع خاص را انتخاب كرديد؟

ف و:دبيرستان تجربه مشترك مليون ها انسان است.اميدوارم ديگران نيز به اندازه من به اين موضوع علاقه داشته باشند.

پي. او. وي:چگونه به انتخاب اين دبيرستان خاص در فيلادلفيا رسيديد؟

ف و:من دبيرستان« نورديست هاي» را در آن زمان به اين دليل انتخاب كردم چون تصور مي شد كه يكي از بهترين دبيرستان هاي فيلادلفياست.هميشه مي خواستم نهادي را انتخاب كنم كه درمجموع همچون نمونه اي خوب در نوع خود شناخته شود.

پي. او. وي: نحوه ثبت تصاويري كه دربرابر دوربين تان نمايان مي شوند چنان است كه اغلب اين شيوه فيلم سازي شما به عنوان سينماي مستقيم توصيف مي شود.چرا اين راهبرد را در فيلم سازي خود برگزيديد؟

ف و:من هميشه ايده به فيلم درآوردن تجربه معمولي و روزمره را دوست داشتم.فيلم مستند فرصتي براي انجام اين كاراست.

پي .او. وي:تا چه حد جلب اعتماد و مشاركت دبيرستان،مديريت آن و دانش آموزاني كه در فيلم تان به تصوير درآمده اند دشوار بود؟


ف و:دشوار نبود.من به كاركنان و به دانش آموزان توضيح دادم كه چطور كار مي كنم و درپي چه كاري هستم و آنها هم موافقت كردند.

پي. او. وي:آيا آنهايي كه در فيلم ظاهر مي شوند آن را ديده اند-واكنش شان چه بود؟

ف و:بسياري از دانش آموزان،كاركنان و مديريت مدرسه آن را ديدند.بعضي ها علاقه نشان دادند بعضي ها نه.

پي او وي :شما دبيرستاني ديگر(در نيويورك)را نيز به فيلم درآورده ايد،منظورم فيلم دبيرستان 2 است.چرا؟آيا اين دو فيلم را بايستي در پيوند با يكديگر نگاه كرد؟

ف و:تنها مشابهت ميان دبيرستان و دبيرستان 2 اين است كه هر دو در درون ساختمان ها مي گذرند.

پي. او. وي:چرا علاقمند شديد به بررسي نهادها(از دفتر بهزيستي گرفته تا بيمارستان)و مكان ها(از سانترال پارك گرفته تا بلفاست،ماين)در فيلم هايتان بپردازيد؟

ف و:نهادها همان عملكردي را دارند كه تور و خطوط در زمين تنيس دارند.يعني ايجاد حد و مرز ها.هرآنچه كه در يك نهاد رخ مي دهد را مي توان در فيلم گنجاند.آنچه كه در بيرون از نهادها رخ مي دهد فيلم ديگري است.نهاد هميشه فرصتي فراهم مي سازد براي مشاهده زندگي امروز آنگونه كه در مكانها نمود مي يابند،مكان هايي كه در امريكا و در ديگر كشورها نيز عموميت دارند.

پي او وي:چه اتفاق يا نكته جالبي ازساخت اين فيلم به ياد داريد؟

ف و:دانش آموزان دبيرستان« ان اي» كه هنوز فيلم را نديده بودند، پيراهن هاي «تي» شكل پوشيده بودند كه رويشان نوشته شده بود فردريك وايزمن حق داشت.

هیچ نظری موجود نیست: