۲/۲۴/۱۳۸۴

ريمون دپاردون

ریمون دپاردون

ريمون دپاردون،مستند سازفرانسوي
محسن قادری

ريمون دپاردون در سال 1942 در خانواده اي كشاورز در« ويلفرانش سورسوان»زاده شد.او كارش رابا عكاسي شروع كرد.دپاردون به عنوان پايه گذار« بنگاه عكس گاما»،امروزه كارعكاسي خودرادرقلب بنگاه عكس مگنوم دنبال مي كند.او با به عهده گرفتن فيلم برداري كارهاي خود گام به حيطه سينماي مستقيم سال هاي دهه شصت نهاد وامروزه به عنوان يكي ازمستند سازان بسيارمهم سينماي فرانسه شناخته مي شود.دپاردون پس ازساخت چند فيلم كوتاه، نخستين فيلم بلند خود «%50.81»را در1974،وسپس «شماره صفر»(1979)،«بدون کلمان»(1980)،«گزارشگر»(1981)،«حوادث»(1983)و«اورژانس»(1987) را ساخت.او درحیطه سینمای داستانی تاكنون تنها يك فيلم ساخته كه به سينماي مستند بسيار نزديك است.محله خالي(1985).دپاردون فيلم« زنداني صحرا» را نيز تهيه كرده است.

هیچ نظری موجود نیست: