۱۲/۰۵/۱۳۹۱

وبلاگ سینمای مستند مقاله می پذیردوبلاگ سینمای مستند مقاله می پذیرد. مقالات پس از بررسی و ویرایش در همین 
وبلاگ انتشار میابند. پژوهش ها می تواند درباره سینمای مستند ایران و جهان باشد. مقالاتی که نگاه آکادمیک تر داشته باشند در اولویت هستند. مقالات محدودیت حجم ندارند. نوشته های خود را میتوانید به نشانی ایمیل قید شده در این وبلاگ به صورت فایل ورد ارسال کنید. نوشته هایی که جنبه تبلیغی داشته باشند پذیرفته نمی شوند اما گزارش تصویری در مورد تولید مستند حرفه ای یا تجربی پذیرفتنی است . 

وبلاگ سینمای مستند 

هیچ نظری موجود نیست: