۷/۱۹/۱۳۸۶

یک روز از زندگی آندره آرسنویچ

ُآندره تارکوفسکی

یک روز از زندگی آندره آرسنویچ
محسن قادری

یک روزاززندگی آندره آرسنویچ،ادای دین کریس مارکرفیلم سازنام دارفرانسوی به دوست وهمکارش آندره تار کوفسکی است که در 1986 درگذشت.فیلم آمیزه ای از بریده فیلم ها،یادداشت های روزانه تارکوفسکی وتاملات شخصی اوست.

آندره تارکوفسکی یکی ازبزرگ ترین فیلم سازان سده بیستم وبی گمان برجسته ترین فیلم سازپس ازجنگ شوروی با شاهکارهای تامل برانگیزی چون آندره روبلف، سولاریس و استاکربه جایگاهی اسطوره ای در تاریخ سینما رسید.ویژگی های سبکی کارهایش چون بهره گیری از پیرنگ های ساده،روایت تکه تکه و برداشت های بلند، برخی از بنیان های فیلم هنری مدرن شدند.رویارویی او با حکومت شوروی،سانسور فیلم هایش وتبعیداش در رازآلودگی آثارش نقش داشتند.

یک روز از زندگی آندره آرسنویچ،کریس مارکر،فرانسه،2000

مارکربا خوانش دقیق فیلم های تارکوفسکی-همچون نشان دادن چند صحنه نایاب ازفیلم دوره دانشجویی او(اقتباسی از «قاتلان»ارنست همینگوی)وتولید تقریبا گمنام«بوریس گودونف» -جایگاه تارکوفسکی را به درستی دراثرخود بازمی نمایاند.نگاه موازی به زندگی و فیلم های تارکوفسکی، بینشی اصیل ازاین کارگردان خلوت گزین به دست می دهد. ماجراهای شخصی روایت شده درنوشته های تارکوفسکی- ازدیدارپیش گویی شده او با بوریس پاسترناک (نویسنده دکتر ژیواگو)گرفته تا برخورد اوبا کا گ ب درخیابان های پاریس(که گمان می کرد آمده اند او را بکشند)- برجذابیت های فیلم مارکرهرچه بیش ترمی افزاید.

یک روز از زندگی آندره آرسنویچ با بهره گیری ازتصاویرپشت صحنه فیلم های تارکوفسکی و درخواست های وسواس گونه او به گروهش (ازجمله به سون نیکویست فیلم بردار کارهای برگمان به هنگام فیلم برداری سکانس دشوار و پیچیده ای از واپسین فیلم اش« ایثار»)ونمایش لحظات برگزیده ای از تارکوفسکی درکنار دوستان و خانواده اش درحالی که در بستر بیماری افتاده و همچنان تدوین واپسین فیلم اش را پیش می برد،تصویری شخصی و جذاب از این فیلم ساز بزرگ به دست می دهند.

در زیر بخش هایی ازدیدگاه منتقدان گوناگون درباره این فیلم می آید:

چهار ستاره! شاهکار! یک روز از زندگی آندره آرسنویچ ساخته مارکر بهترین تک نگاری درتحلیل تارکوفسکی است که من تا کنون دیده ام،اثری که یکپارچگی کلی آثار او را روشن می دارد و رازهای نهفته در فیلم هایش را همچنان دست نخورده باقی می گذارد.این ویدیونگاری،زندگی دیگرنگاشته وخودنگاشته را با بینش شاعرانه و سیاسی درهم می آمیزد و ازقضا به خوبی از انجام این کار برمی آید.

جاناتان روزنبام،شیکاگو ریدر،(اصل مقاله روزنبام را به انگلیسی دراینجا ببینید)

شناخت بی مانندی ازواپسین کارگردان بزرگ شوروی آندره تارکوفسکی.مارکرهمچون ژان لوک گدارومارتین اسکور سیزی،مفسر اصیل وتیزبین فیلم سازان دیگر است...صادقانه ترین و صمیمانه ترین ادای دین یک فیلم ساز به فیلم سازی دیگر.

جیم هابرمن،ویلاژ وویس

تاملی ناب دردنیای شاعرانه وفراواقعی تارکوفسکی.
لس آنجلس تایمز

مجذوب کننده! چیزی که مستند کریس مارکر را به هدیه ای گرانبها بدل می سازد این است که نگرش های اوبه این کارگر دان بس قابل فهم و برانگیزنده اند.این اثر نه تنها تحلیلی دیدنی از درخشش تارکوفسکی که آینه تمام نمای خود مارکر است.
تایم اوت نیونیورک

تحلیل عالی و بی مانندی درباره زبان شاعرانه تارکوفسکی.تبیین کامل بینش تارکوفسکی آنچنان که در این اثر مارکر نمود یافته را به سختی درجای دیگرمی یابید.
دالاس آبزرور

فیلمی که مقوله مستند وحتی گونه« فیلم مقاله» را به چالش می گیرد...نامه عاشقانه عبارت درست تری درباره این فیلم است: اثری شخصی،حسی،وصادقانه.گوهراین فیلم مونتاژ درخشان آن است که بیش تر از آثار تارکوفسکی برگرفته شده اما الگوهای تازه مارکر نیز آن را برجسته تر ساخته است...این فیلم ما را برآن می دارد تا به ابرازبینش ها و نگره های شخصی خود درباره این فیلم ساز برآییم.
هفته نامه ال ای

حتی آن دسته از ما که فیلم های تارکوفسکی را ملال آور می یابند تا جذاب،پی به دقت و عشقی می برند که در تامل تارکوفسکی بر انسان و بر کارش نهفته است.هیچ فیلمی را به یاد ندارم که زندگی هنرمندی را این سان صمیمی و از نزدیک به تصویردرآورده باشد.
دترویت فری پرس

سهم آگاهی بخش کریس مارکر درباره آندره تارکوفسکی فقید سهمی برجسته در پژوهش فیلم است.
وریتی

پیوند به تصاویر برگرفته از روی فیلم

حضورفیلم در جشنواره ها:

جشنواره فیلم مستند برداشت دوم،2001
جشنواره فیلم برلین،2000
جشنواره فیلم سان فرانسیسکو،2000
جشنواره فیلم تورنتو،2000
جشنواره فیلم تلورید،2000

شناسه فیلم

55 دقیقه/رنگی
تاریخ اکران:2000
تاریخ کپی رایت:1999

نام فیلم به انگلیسی

One Day in the Life of Andrei Arsenevich


۱ نظر:

میلاد گفت...

سلام.جالب بود نوشته هاتون.مخصوصا تارکوفسکی.منتظرنوشته های دیگری در دنیای سینما هستم.موفق باشید