۵/۱۱/۱۳۸۶

چرا می جنگیم

چرامی جنگیم

چرا می جنگیم
محسن قادری

چرا می جنگیم مجموعه مستندی هفت قسمتی است که به سفارش دولت امریکا به هنگام جنگ جهانی دوم ساخته شد تا به سربازان امریکایی دلایل ورود امریکا به جنگ را بیان دارد.این فیلم ها سپس به مردم عادی امریکا نیز نشان داده شدند تا آنها راقانع سازند که از این مداخله نظامی حمایت کنند.

بیش تر این مستندها را فرانک کاپرا کارگردانی کرد که مرعوب فیلم تبلیغاتی پیروزی اراده ساخته لنی ریفنشتال شده بود و فیلم خود را در واکنش مستقیم به این اثرساخت.این مجموعه مستند با چالش هایی عمده روبروبود: متقاعدکردن ملت عافیت گزین و جنگ گریزامریکا درباره ضرورت ورود به جنگ،لغو تبعیض نژادی از نیروهای نظامی امریکا وهم پیمانی با اتحاد شوروی.دربسیاری از این فیلم ها،کاپرا ودیگر کارگردانان مجموعه به فیلم های تبلیغاتی قدرت های محور برش می زنند.کاربرد این تصاویر بافتی نو به این فیلم ها می بخشید تا توجیحی برهدف اتحاد باشند.

بیش تر این فیلم ها را ویلیام هورنبک تدوین کرده که کارش نشان گر برخی از بهترین نمونه های مونتاژ فیلم های بایگانی با فیلم های نوگرفته اند.بخش های پویانمایی شده این مجموعه مستند در استودیوهای دیزنی تهیه می شدند.نقشه های پویا نمایی شده، قلمروهای اشغالی قدرت های محور را به رنگ سیاه نشان می دادند.


همه این فیلم ها یک ساعت طول دارند به جز نبرد روسیه که دوساعت به درازا می کشد.فیلم های این مجموعه به صورت دی وی دی موجودند.بسیاری از این فیلم ها از روی فیلم های بایگانی دولت امریکا تهیه شده اند اما چنانچه موضوعی نیازبه نشان داده شدن دراین مجموعه داشت و دربایگانی یافت نمی شد صحنه های آن بازسازی می شدند.

درپایان هربخش نقل قول جورج مارشال،فرمانده کل ارتش امریکا می آید مبنی براین که:«پیروزی دموکراسی ها تنها با شکست حتمی ماشین های جنگی آلمان و ژاپن کامل می شود. »پس از این نقل قول، صدای زنگ آزادی به گوش می رسد وحرف بزرگ«V» که بر روی تصویر بزرگ نمایی می شود.


بخش های این مجموعه

1.پیش درآمد جنگ(1942)-برنده جایزه اسکار بهترین مستند بلند.این بخش تفاوت های حکومت های دموکراتیک و فاشیست را بررسی می کند و به نبرد ژاپن و منچوری وحمله ایتالیا به اتیوپی می پردازد.

2.نازی ضربه می زند(1942).این بخش به جغرافیای سیاسی نازی می پردازد و نبرد اتریش، چکسلواکی و لهستان را بررسی می کند.

3.تفرقه بیانداز و حکومت کن(1943).بیش تر درباره سقوط فرانسه.

4.نبرد بریتانیا(1943).این بخش پیروزی بریتانیا بر نیروی هوایی آلمان را به تصویر می کشد.

5.نبرد روسیه(1943).بخش نخست،بخش دوم.این بخش تاریخ دفاع روسیه و نبرد این کشور دربرابر نیروهای آلمان را نشان می دهد.

6.نبرد چین(1944).این بخش حمله ژاپن و«کشتار نانجینگ» و کوشش های چین در ساخت جاده برمه و نبرد چانگشا را به تصویر می کشد.

7.جنگ به امریکا کشیده می شود(1945).این بخش نشان می دهد که الگوهای تهاجمی قدرت های محور چگونه مردم خلوت گزین امریکا را به واکنش وامی دارد.

پیش درآمد جنگ و نبرد چین چندین بار به «سند تاناکا» ارجاع می دهند که اصالت آن هنوز هم جای بحث دارد.بنابراین سند که به سال 1927 بازمی گردد نخست وزیر ژاپن، تاناکا گیچی، به هیروهیتو امپراتور این کشور طرحی برای غلبه بر جهان ارائه می دهد.دراین بخش،از این سند همچون کتاب «نبرد من»هیتلر یاد می شود تا مردم امریکا را به واکنش در برابر حمله ژاپن وادارد.

کتابخانه کنگره در سال 2000 این فیلم ها را دارای« برجستگی فرهنگی»خواند و آنها را درشمار آثاری جای داد که می بایست در بایگانی ملی فیلم نگهداری شوند.این فیلم ها که از سوی بخش تصویری ارتش امریکا ساخته شده اند جزو اموال عمومی به شمار می روند.دربایگانی اینترنتی *همه این فیلم را می توان دانلود کرد.

پیوندها به بانک اینترنتی فیلم

چرا می جنگیم:پیش درآمد جنگ

چرا می جنگیم:نازی ضربه می زند

چرا می جنگیم:تفرقه بیانداز و حکومت کن

چرا می جنگیم:نبرد بریتانیا

چرا می جنگیم:نبرد روسیه

چرا می جنگیم:نبرد چین

چرا می جنگیم:جنگ به امریکا کشیده می شود

بخش نخست نبرد روسیه در گوگل ویدیو

سایت پاسخ ها درباره تاریخچه پیدایی بایگانی اینترنتی

هیچ نظری موجود نیست: