۲/۰۵/۱۳۸۶

حرف های رییس،هارون فاروقی

هارون فاروقی

حرف های رییس،1967
هارون فاروقی
محسن قادری

سوارکشتی بودم و این به داستان می ماند: در2 ژوئن 1967 راهی ونزوئلا می شدم و شاه ایران داشت به برلین غربی می آمد.اعتراض هایی وجود داشت، دانشجویی کشته شده بود و شکل نوینی ازجنبش مخالف پا به میان نهاده بود.ایده این فیلم برعرشه کشتی به ذهنم رسید.ساختارآن مانند یک آگهی تبلیغی است.فیلم درواقع استعاره ای را درخود دارد: اینکه کلمات می توانند سلاح هایی باشند.فیلم همچنین نشان می دهد که این سلاح ها کاغذی اند.سلاح هرچیزی را برای شاه و همسرش برباد می دهد.آنها پاکت های کاغذی برسرنهاده اند که رویشان تصویر صورتشان کشیده شده،ازهمان پاکت هایی که دانشجویان ایرانی هنگام تظاهرات روی صورتشان می کشیدند تا ساواک شناسایی شان نکند. هنگامی که این فیلم را در اواخر دهه شصت به بینندگان نشان می دادم با تحسین زیادی روبرو شد.گمان می کنم مردم درک می کردند که در این وضوح وصراحت نیز طعنی نهفته است.این ظرفیت چند سال بعد از بین رفت و فکر می کنم امروز دارد بر می گردد.

هارون فاروقی زاده 1944 در جمهوری چک ،فیلم ساز شناخته شده آلمانی است.او بیش از 90 فیلم ساخته که بیش تر آنها مستندهای کوتاه تجربی اند.فاروقی از 1966 تا 1968 در آکادمی فیلم وتلویزیون برلین درس خواند و از 1993 تا1999 در دانشگاه برکلی تدریس کرده است.فیلم حرف های رییس را اینجا دانلود کنید.


هیچ نظری موجود نیست: