۷/۱۸/۱۳۸۴

وب سايت درباره ژان روش

ژان روش

وب سايت درباره ژان روش

ژان روش مستندساز برجسته،قوم پژوه،مهندس راه و ساختمان،پژوهشگر و داستان سراي فرانسوي است كه نامش با جنبش سينما وريته پيوند يافته است.پس از مرگ نابهنگامش در فوريه 2004 مجموعه گسترده اي از نگاشته ها و خاطرات از سوي دوستان،همكاران،دانشجويان و بييندگاني از سراسر جهان درباره وي به انتشار رسيد. سايت امريكايي« منابع آموزشي مستند» كه لينك آن دراينجا به گونه ساده«پايگاه فيلم مستند»ناميده شده و پخش كننده اصلي فيلم هاي روش در امريكاست،وب سايت جديدي با همكاري برندا باگ،كرايگ جانسون و شركت تاليسمان درباره روش طراحي كرده است.اين وب سايت جايي براي يادآوري خاطرات درباره ژان روش،بيان سرگذشت خارق العاده زندگي و كار او و معرفي بهتر آثار اوبه بينندگان فيلم هايش است. نشاني اين وب سايت اين است:

هیچ نظری موجود نیست: