۴/۳۱/۱۳۸۹

عنوان بندی مردی با دوربین فیلم برداری


عنوان بندی آغازین مردی با دوربین فیلم برداری
بامشاد پور ولی

مردی با دوربین فیلم برداری
عنوان روسی: چلووک اس کینو آپاراتوم

Tchelovek s Kinoapparatom

ضبط بر روی فیلم سلولوئیدی در 6 حلقه.
تولید 1929، Vufku .
« چکیده دفتر یادداشت یک فیلم بردار سینما »

به آگاهی تماشاگران: « فیلمی که خواهید دید کوششی برای پخش سینمایی صحنه های بصری است. بدون اتکا به میان نویس ها (فیلم میان نویس ندارد). بدون اتکا به فیلم نامه (فیلم، فیلم نامه ندارد). بدون اتکا به تئاتر (فیلم دکور یا بازیگران و همانند آن ندارد). این اثر تجربی هدفش اش آفریدن زبان سینمایی مطلق و فراگیری است که کاملا آزاد از زبان تئاتری ادبیات باشد ».

آفریننده و رهبری کننده تجربه: زیگا ورتوف.
مدیر فیلم برداری: م. کوفمن.
دستیار تدوین: ا. سِه ویلوُوآ

مدت: 64 دقیقه.

عنوان روسی:
Tchelovek s Kinoapparatom

عنوان فرانسوی:
l'Homme à la caméra

عنوان انگلیسی:
A Man with a Movie Camera

عنوان فارسی:
مردی با دوربین فیلم برداری


بامشاد پور ولی دانشجوی دکترای سینما وکارشناس « مقاله فیلم شده » است. پور ولی نویسنده کتاب « کریس مارکر » (انتشارات کایه دوسینما - CNDP ،2003)، « گدار نُه صفر، فیلم های سال های 90 ژان لوک گدار » (انتشارات سه گیه-آرشیمبو، 2006)، و « وونگ کار-وای، مدرنیته یک سینماگر آسیایی » (انتشارات آماندیه-آرشیمبو، 2007) است.

هیچ نظری موجود نیست: