۴/۳۰/۱۳۸۸

کتاب مردگان تبت


« کتاب مردگان تبت »، بری مک لین
1994، کانادا

کتاب مردگان تبت: یک شیوه زندگی

مرگ حقیقت است. مرگ خبر نمی دهد و گریزی هم ازآن نیست. « کتاب مردگان تبت » منبع کهن قدرت و ارشاد، آموزه ای بنیادی درباره فرهنگ های بودایی مردمان هیمالیاست. این مجموعه مستند دو بخشی روشنگرانه که گفتارمتن آن را لئونارد کوهن می خواند پژوهشی پیرامون این متن مذهبی است و
زندگی پس از مرگ را برپایه حکمت ژرف این کتاب به گونه توانمند به تصویر می کشد.

بخش یکم: « یک شیوه زندگی » تاریخچه « کتاب مردگان تبت » را نشان می دهد و کاربرد سنتی آن در شمال هند و نیز مقبولیت آن در آسایشگاه های درمانی اروپا را بررسی می کند. این فیلم که در دوره ای چهار ماهه فیلم برداری شده دربردارنده تصاویری از آیین ها و مراسم عبادی به مناسبت درگذشت یک پیرلاداخی است و همچنین گفت و گویی با دالایی لاما در بردارد که دیدگاه های خود درباره معانی واهمیت این کتاب را بیان می دارد.

بخش دوم: « رستگاری بزرگ » یک لامای پیر و راهب جوان او را نشان می دهد که یک روستایی هیمالیایی را برای کاربرد آموزه های کتاب مردگان تبت راهنمایی می کنند. دراین بخش، سفر چهل و نه روزه روح به سوی زایش دوباره به کمک عکس های واقعی یک آیین کم تر دیده شده بودایی نشان داده می شود. این عکس ها به تصاویر انیمیشن تاثیرگذار ایشو پاتل فیلم ساز شناخته شده جهانی پیوند می خورند.

برگرفته از« بهترین فیلم های مستند »

کتاب مردگان تبت (کتاب الکترونیکی)

دیدن فیلم

هیچ نظری موجود نیست: