۱۲/۲۰/۱۳۸۷

ایران


عکس تزیینی

ایران
محسن قادری

فیلمی کوتاه ازمجموعه « فیلم های دانشنامه بریتانیکا ». نگاهی شتابناک به سرزمین و مردم ایران از گذشته دور تا روزگار پهلوی. فیلمی دانشنامه ای که می کوشد به کمک گفتارمتنِ آگاهی بخش و بدون بهره گیری از موسیقی (به جزسنتورنوازی کوتاه در عنوان بندی آغاز و پایان فیلم) و بدون کاربرد جلوه های مونتاژی در مدت زمانی کوتاه دیدی فراگیر از گذشته و امروز ایران به دست دهد. دیدی گذرا به تاریخ، فرهنگ و صنایع ایران.
کلید واژه ها:

بیابان مرکزی ایران، بازمانده کاخ داریوش پادشاه ایران باستان، کنده کاری چهره داریوش و خراج گزاران ایران باستان، الواح با نگارش پارسی، اهورا مزدا، تندیس خشایارشا، مناره ها، مسجد، مسجد شاه، تندیس رضا شاه، تصویر فرزندش محمدرضا شاه پهلوی، گلستان، کاخ گلستان، تخت تاووس، تهران، مدرسه دینی، طبله ها، دانشگاه ملی، اصفهان، مسگرها در کارچکش زنی، نقره کارها، نقاشی مینیاتور، نقاشی روی گلدان، فرش بافی ایرانی، دارقالی، کارخانه پارچه بافی، کارخانه ریسندگی خودکار، شیراز، دروازه قران، باغ ارم، درخت نارنج، کاروان شتر، سیلوی غله، مدرسه فنی، مدرسه پزشکی، دانش جویان پزشکی، روستای حومه شهر، سرچشمه، آبگیر، نان پختن، شخم زدن زمین با گاوآهن، پالایشگاه آبادان، کارکنان پالایشگاه.


شناسه فیلم
شماره کلیپ: TFA-50A
طول: 15.25
سال: 1953
نوع فیلم خام: 16 م م رنگی
صدا: گویا
کتابخانه: TFA NETWORK
دهه: 1950
جغرافیا: خاورمیانه
کشور: ایران

سایت مرجع

پیوند به این فیلم درسایت مرجع


همپیوند

هیچ نظری موجود نیست: