۸/۱۳/۱۳۸۷

آذرخش


آذرخش، پل کاس و مارلن کاس، امریکا

آذرخش

پل کاس (زاد: 1942)
مارلن کاس (زاد: 1942)

« آذرخش آنگاه که چشم می دوزم نمی فروزد و چون سر برمی گردانم برمی فروزد ». این فیلم کوتاه (1 دقیقه و 17 ثانیه) نگاه به پدیداری طبیعی و بازنمایی پرسش شناخته شده ای است: « درخت درجنگل فرومی افتد. کسی آن جا نیست. آیا از افتادن آن بانگی برخاسته؟ » پرسش ژرفی که چه بسا کسی پاسخی برایش نداشته باشد چراکه گرفتارتر از آنیم که بتوانیم یا بخواهیم به این بیندیشیم. شاید نیز پاسخ را نمی دانیم چرا که لختی نمی ایستیم تا ببینیم یا بشنویم. البته پاسخ می تواند به خودی خود روشن باشد. بی شک، از افتادن درخت بانگی برخاسته و این ماییم که نمی شنویم. آیا نگریستن یا شنیدن، رخ دادن چیزها را دگرگون می سازد؟ آیا می توان به چیز نادیده و ناشنیده باور داشت؟ دید دوربین در اینجا به گونه ای است که زن (نگرنده) و چیزی که می بیند (نگریسته) یا نمی بیند (نانگریسته) را همزمان با هم نشان می دهد.

When I look for lightning, it never strikes. When I look away, it does

برگرفته از:
UBU
Lightning,Paul and Marlene Kos,1976

پیوند:


فیلم های دیگر این زوج فیلم ساز:

Riley, Rolly River (1975) 1:30 min
Search Olga-Gold (1973) 19 min
Sirens (1977) 6:30 min

۲ نظر:

ناصر گفت...

تازگی یه جایی داشتم می خوندم که روزی توی یه کافه بین دو تا فیلسوف (که البته اسمشون یادم نیست) دعوای عجیبی سر یک جمله درگرفت. موضوع این بود که یکی از اونها یه چیزی گفته بود درباره ی اینکه دایناسورها چند هزار سال قبل از انسانها روی کره ی زمین زندگی می کردند.
اون یکی گیر داده بود که این جمله ی تو بی معنیه که قبل از بوجود آمدن انسان چیزی اصلا وجود داشته (فکر کنم می گفت این گزار فاقد معناست نه اینکه مثلا غلط هستش). این بحث ده دوازده ساعت طول می کشه ولی به جایی نرسید. فیلسوف دومی جزو نحله ای هست توی فلسفه که بهش می گن فلسفه ی قاره ای (در مقابل تحلیلی). اینها رو از اون کتاب یاد گرفتم.
فکر می کنم این طرز برخورد با قضیه رو بعدها فلسفه ی پدیدارشناسانه کاملا پرورش داد و به کمال رسوند.
همین!

علی آزادگان گفت...

It`s a dream!