۷/۲۳/۱۳۸۷

در سکوت سرشار


در سکوت سرشار، فیلیپ گرونینگ، 2005، فرانسه،
سوییس، آلمان

در سکوت سرشار

محسن قادری

فیلیپ گرونینگ در این مستندِ تاملی زندگی در صومعه « گراند شارتروز » را نشان می دهد که نخستین بار پس از بنیان گذاری از سوی سن برونو در 1804، درهای خود را به روی بینندگان می گشاید و بدینسان دید نزدیکی از شیوه زندگی آدم های ساکن آن به کسانی می دهد که در این آیین برادری دینی نیستند. گراند شارتروز که در نواحی دور افتاده کوه های آلپ فرانسه در نزدیکی دوفینه آلپ جای گرفته برجسته ترین صومعه این گروه مذهب کارتوزی* است.

گرونینگ پس از شش ماه همزیستی با آدم های این صومعه و ثبت زندگی آنها بدون به کارگیری گفتار متن، نوارموسیقی، گفت و شنید یا بهره گیری از تصاویر بایگانی، شیوه زیست راهبان زاهد پیشه گراند شارتروز را به تصویر کشیده است.

گراند شارتروز که در چشم انداز جغرافیایی بسیار زیبایی در نواحی کوهستانی فرانسه جای گرفته یکی از ریاضت پیشه ترین صومعه های جهان است. فیلیپ گرونینگ، فیلم ساز آلمانی در 1984 نامه ای به این آیین کارتوزی نوشت تا به وی اجازه دهند فیلمی درباره آنها بسازد. آنها به وی نوشتند که به زودی به او پاسخ خواهند داد.

گرونینگ شانزده سال بعد پاسخ را دریافت کرد. او بدون بهره گیری از همکاران فنی و نورهای مصنوعی راهی سفر شد و شش ماه نزد این راهبان زندگی کرد و نمازهای روزانه، کارها، آیین ها و بیرون آمدن های کم شمار آنها از دیر را به فیلم درآورد. این فیلم ریزبینانه که درون مایه ای معنوی دارد بیش تر بر آن است تا به ژرفای زندگی و اندیشه راهبان و زندگی روحانی ایشان راه یابد و بدون هرگونه مداخله (صوتی، موسیقایی، گفتاری) تصویر نزدیکی از این شیوه زندگی به دست دهد.

دستاورد او اثری تامل برانگیز و ژرف بینانه است که سه عنصر زمان، مکان و نور را برجسته می دارد؛ بازنگاری گیرا و شاعرانه زندگی روحانی که مرز میان فیلم و بیننده را از میان برمی دارد و تاثیر ژرف و پرمایه ای بر او می گذارد.

* آیین یا فرقه کارتوزی که به « فرقه سنت برونو » نیز شناخته است یکی از فرقه های مذهب کاتولیک رومی است که به « دیرهای بسته » یا بریده از جهان خاکی باور دارد. صومعه شارتروز که « سن برونو » اهل کلن آن را در 1804 بنیان نهاد همزیستی راهبان و راهبه ها را مجاز می دارد. اصل بنیادی این آیین که « استاتوس » خوانده می شود از « اصل سن بندیکت » (که گاه به نادرست درباره این آیین هم به کار می رود) جداست و آمیزه ای از زندگی تک نشینی و هم نشینی است. نام فرقه کارتوزی (به انگلیسی) از نام کوه های شارتر در فرانسه و محل زندگی آنها برگرفته شده است. این صومعه در میانه شهرهای گرونوبل و شامبری جا دارد.

شناسه فیلم

Into Great Silence

Directed by Philip Groning
Release date(s):2005
Running time:162 min
Country:France,Switzerland, Germany
Language:English,French,Latin

درباره این فیلم

در سکوت سرشار، مقاله ای از استون د.گریدانوس

فیلیپ گرونینگ درباره زندگی در دیر گراند شارتروز، حضور خدا در جهان، وفیلم اش

گفت وگو با کارگردان فیلم در جشنواره ساندانس

بریده های فیلم در یوتیوب

هیچ نظری موجود نیست: