۷/۱۹/۱۳۸۶

راهنمای فیلم های مستند مجله فیلم و تاریخ

عکس تزیینی است

راهنمای فیلم های مستند مجله فیلم و تاریخ

محسن قادری

آنچه درپی می آید درباره پیدایی «مجله فیلم و تاریخ» اززبان سردبیر آن است.
سپس دسته بندی موضوعی «راهنمای فیلم های مستند» این مجله ارائه می شود.

در29 دسامبر 1970 جان اوکانر و مارتین ای جکسن، کمیته سینمایی مورخان را به انگیزه آغاز انتشار مجله ای درباره فیلم وتاریخ بنیان نهادند.آنها درهمین زمینه بیانیه ای انتشار دادند که بخشی از آن در زیر می آید:

«وجود کمیته سینمایی مورخان برای کاربرد افزون ترمنابع فیلم در زمینه های آموزشی و پژوهشی،گسترش آگاهی ها درباره فیلم و کاربرد فیلم برای مورخان و دیگر دانشمندان علوم اجتماعی است تا این منابع درنظام کارا و سودمند نگهداری فیلم به کارآیند و پژوهش گران بتوانند به بایگانی های فیلم دست رسی یابند وامکان برگزاری گردهم آیی ها و نشست های همپیوند با فیلم فراهم آید.

مجله ای درزمینه فیلم وعلوم انسانی در نخستین روزهای کار پدید خواهدآمد تا مبادله آگاهی ها برای پژوهش گران و دیگرعلاقمندان به فیلم را آسان سازد.کوشش خواهد شد با پژوهش گران علاقمند در دیگر نهادهای اجتماعی ارتباط برقرار شود تا انجمنی مشترک از پژوهش گران فیلم پدید آید.به همین سان،با پژوهش گران خارجی علاقمند به کاربرد فیلم نیز ارتباط برقرار خواهد شد.»

جان اوکانرتا همین چند سال پیش که به بیماری دچارشد سردبیراین مجله بود.با وجود پایان یافتن سردبیری او و نیزبا وجود وقفه درتغییرمجله ازحالت محلی به ملی و بین المللی، ما دوستداران و دوستان او این آرمان را پی گرفتیم. می دانیم که این امر انتظارات او را برآورده خواهد ساخت.موقعیت کنونی جان به عنوان رییس هیات مشاوره سردبیری مجله،انگیزه ای است که ما برترین معیارها را برگزینیم.هنگامی که انجمن تاریخ امریکا جایزه سینمایی جان ای.اوکانر را در 1993به وجود آورد درحقیقت نقش پیش گام جان درتقویت پژوهش،تحقیق و تولید فیلم در زمینه تاریخ،سینما و تصاویر بصری به عنوان قوالب استنادپذیر را به شناسایی رساند.

درسی سال گذشته مجله فیلم و تاریخ مجله ارزانی بوده که حتی کتابخانه های« کم درآمد» می توانند خریدار آن باشند.ما بر روی این موضوع مطالعه می کنیم که رسانه ها چگونه تاریخ را رقم زدند و تاریخ چگونه رسانه ها را رقم زد.ما به بررسی تحول ژانر در طی زمان می پردازیم و اینکه دگرگونی های در فرمول های ژانر چگونه تحت تاثیر خواست های امروزین بوده اند.ما به بررسی کتاب های مرتبط، فیلم ها وبرنامه های ویژه تلویزیونی می پردازیم.مجله فیلم و تاریخ سالی دوبار به همت کمیته فیلم مورخان انتشار می یابد که انجمنی وابسته به انجمن تاریخ امریکا از سال 1970 است.

با بهترین درودها
پتر س.رولینز
سردبیر

درمقدمه ای که برفیلم شناسی مستند درسایت این مجله آمده چنین می خوانیم:

درچند دهه گذشته صدها فیلم مستند با کیفیت بالا درباره جهان وگذشته آن ساخته شده.فهرست این دست فیلم ها همه ساله با پخش این فیلم ها در شبکه های پی بی اس،هیستوری چنل،دیسکاوری چنل ودیگر مراکز رسانه ای بالا می گیرد.تاکنون منبع قابل اعتمادی وجود نداشته که این مستندهای ارزشمند را شناسایی کند و تفسیرهای سودمند دراختیار پژوهندگان، آموزش گران و دانش جویان نهد.مجله فیلم و تاریخ مفتخراست که فیلم شناسی دقیقی از مستندهای تاریخی یا همپیوند با تاریخ دراختیار می نهد.

درآغاز سده بیست ویکم،پتر رولینز،سردبیر مجله فیلم وتاریخ، از کیت ویل لاک استاد تاریخ کالج«رریتان ولی کامیونیتی » درخواست کرد که کتاب شناسی مستندهای کتابخانه شخصی اش را دروبسایت مجله گردآورد.این تحلیل ها و تفسیرها که در طی سالیان به گونه غیر رسمی برای داشنجویان فراهم شده بود پایگاه اطلاعاتی اولیه ای ازعناوین فیلم ها فراهم آورد. از آن زمان تاکنون،مورخان دیگر،فیلم پژوهان و آموزش گران دراین زمینه همکاری های دیگری داشته اند و این مدخل ها را به 300 مورد رسانده اند.بدین سان،این «راهنما» اکنون طرحی رو به گسترش است که هر سال بر دامنه آن افزوده می شود.در گسترش «راهنمای فیلم های مستند مجله فیلم و تاریخ» مشارکت همگانی نقش بنیادی دارد و موجب نو به نو شدن و غنی تر شدن این منبع ارزشمند برای پژوهندگان و دانش جویان می شود.

راهنمای فیلم مستند مجله فیلم وتاریخ بر پایه نظم الفبایی،این موضوعات را دربرمی گیرد:

امریکایی افریقایی
کشاورزی
تاریخ امریکا از حرف a-e
تاریخ امریکا از حرفn-y
رییس جمهورهای امریکا
تاریخ کهن-رنسانس
انسان شناسی
هنر و معماری
اقتصاد
آموزش وپرورش
محیط زیست و طبیعت
نژاد
تکامل
فیلم نگاری
تاریخ دربرابر هولیوود
هولوکوست
طنز
جهانی
قضایی
کار
مسائل هم جنس گرایی مرد وزن،دوجنسیتی و تغییر جنسیتی
رسانه ها
پزشکی و بهداشت
گوناگون
موسیقی و سرگرمی
اسطوره شناسی و فلسفه
بومیان امریکا
اشخاص
اندیشه سیاسی
سیاست
دین
علم و علمی تخیلی
ورزش
ترابری
جنگ ار حرفA-L
جنگ از حرف M-S
جنگ از حرف T-W

زنان

۱ نظر:

Iman گفت...

Salaam;
man kheili ba halo havaye mostanad ashna nistam.
shayad reje pangooana va the last trapper akharin film ha va behtarin haye mostanadi boode kedidam.
kholase az ashnayi khosh bakhtam.
movafagh tar bashin.