۱/۱۳/۱۳۸۶

زنی با دوربین فیلم برداری

آینه های شکسته،1992

زنی با دوربین فیلم برداری
زندگی من به عنوان فیلم ساز روس
محسن قادری

زنی با دوربین فیلم برداری کتابی است نوشته مارینا گولدووسکایا که انتشارات دانشگاه تگزاس منتشر کرده است.مارینا گولدووسکایا یکی از زنان مستند ساز بنام روسیه است.وی شاید نخستین زن روس باشد که بیش ازسی فیلم مستند وبیش ازصد برنامه تلویزیونی برای شبکه های روسیه،اروپا، ژاپن وامریکا همزمان به عنوان کارگردان،نویسنده،فیلم بردار وتهیه کننده ساخته است. گولدووسکایا با فیلم هایی جون خانه ای در خیابان آربات،آینه های شکسته، وقدرت سولووکی جوایز جهانی چندی را به دست آورده است.

گولدووسکایا درزنی با دوربین فیلم برداری به زندگی وکارهای خود وسرگذشت ماجراجویانه و گاه تلخ ودلخراش زندگی و رشد در دوره استالین وآنگاه مستند ساختن جامعه روسیه از دوره آب شدن یخ ها و سیاست درهای باز تا روسیه پس از شوروی می پردازد.اوکودکی اش در آپارتمانی درمسکو رابه یاد می آورد که فیلم سازان مشهوری درآن سکونت داشتند ،واینکه یکی از سه دانشجوی زنی بوده که درمدرسه دولتی فیلم سازی درس می خوانده اند و به عنوان دستیار فیلم بردار در اولین فیلم آندره تارکوفسکی همکاری کرده است.گولدووسکا در بررسی فعالیت حرفه ای فیلم سازیش که ازسال های دهه 1960 آغازشد،اشتیاق خود به ساخت فیلم هایی رابیان می دارد که تصویری وفادارانه اززندگی دراتحاد شوروی بودند.اوهمچنین به چالش ها وگاه مبارزه برای ازمیان بردن دیوان سالاری هایی می پردازد که تولید و پخش فیلم و تلویزیون روسیه را زیر نفوذ خود داشتند.در این راه او به بررسی چهره های شناخته شده فیلم، تئاتر، هنر، و سیاست روسیه و تحول فنی فیلم سازی از فیلم تا ویدیو و رسانه های دیجیتالی می پردازد. کتاب تصویرجذاب زنی است که مرزهای جنسیتی و سیاسی را در هم شکسته وچهار دهه پر رخداد تاریخ روسیه را مستند ساخته است.

مارینا گولدووسکایا استاد فیلم، تلویزیون و رسانه های دیجیتال در دانشگاه اوکلاست و در اینجا ریاست گروه فیلم مستند را به عهده دارد. در سال 2005 انجمن فیلم و تلویزیون روسیه جایزه لائورل پرایز را به خاطر سهم درازمدت او در مستند ساختن تاریخ روسیه به وی اعطا کرد.

مارینا گولدووسکایا در این ویدیو از خود،زندگی وفعالیت فیلم سازی در دوران استالین و از کتابش می گوید.
مشخصات کتاب به انگلیسی

Woman with a Movie Camera
My Life as a Russian Filmmaker

By Marina Goldovskaya
Translated by Antonina W. Bouis
Foreword by Robert Rosen

October 2006
فیلم شناسی به انگیسی • Art and Life: Finding the Thread. LA Diary with Peter Sellars
  Director, Producer, Cinematographer, Writer 2004
 • Senior Year
  A Thirteen Episode Documentary; Consulting Producer PBS 2002
 • The Prince is Back
  ARTE, France/Germany; Director, Cinematographer, Producer, Writer 1999
 • The Spirit Award 2002;The MOONDANCE International Film Festival, Boulder, Colorado
 • Feature Documentary 2000, Honorable Mention; Los Angeles, IDA
 • Special Jury Prize 2000; Athens International Film Festival, Athens, Ohio
 • The Silver Rembrandt 2000;
 • Le Nombre D'Or Wide Screen Film Festival, Amsterdam
 • The TELLY AWARD 2000; Cincinnati, Ohio
 • Screened at 24 Film Festivals 2000 Worldwide
 • The Children of Ivan Kuzmich
  Canal + France; Director, Cinematographer, Writer 1997
 • Media Net Award 1998; International Filmwoche, Munich
 • Festival Internacionale des Programmes Audiovisuelle; Special Jury Prize, Biarritz, 1998
 • A Poet on the Lower East Side
  A Docu-Diary on Allen Ginsberg, USA; Cinematographer 1998
 • Sixth Titanic International Film Festival, Budapest, 1998
 • Budapest Autumn Festival, 19988
 • Boston Museum of Fine Arts, "Beatniks and Poets", 2002
 • This Shaking World
  ARTE/France; Director, Cinematographer, Writer, Producer 1995

Lucky To Be Born In Russia
ARTE/France; Director, Cinematographer, Writer, Producer 1994

 • Golden Gate/Certificate of Merit; San Francisco Film Festival, 1995
 • The House on Arbat Street
  Canal + France; Director, Cinematographer, Writer, Producer 1993
 • Prix Europa; Best European documentary programme of 1994, Porto, Portugal
 • Planet Award at International Documentary Film Festival in Marseilles, France, 1994
 • Grand Prix 1994; International Festival in Monte Carlo
 • Best Film of the Year 1994; Earthwatch Film Awards, Washington D.C.
 • Screened at 28 national and international documentary festivals.
 • The Shattered Mirror
  ARTE/France; Director, Cinematographer, Writer, Producer 1992
 • Golden Gate Award at San Francisco Film Festival, 1993
 • Golden Hugo Award; International Film Festival in Chicago, 1993
 • Prix Italia; International Festival in Rome
 • A Taste of Freedom
  TNT (Turner Broadcasting), USA; Director, Cinematographer 1991
 • Denver International Film Festival, 1991
 • Telluride Film Festival, 1992
 • Aus dem Abgrund/From the Abyss
  Oko-Media, Austria; Director, Cinematographer, Writer 1991
  Part 1: People and War (90 min) Part 2: The Siege of Leningrad (60min)
 • More than Love
  TTL Studios; Director, Writer, Cinematographer 1991
 • I am 90, My Steps are Light (Anastasia Zvetaeva)
  Videofilm, Russia; Director, Writer, Cinematographer 1989
 • Solovky Power
  Mosfilm Studios, USSR; Director, Cinematographer 1988
 • Special Joris Ivens Jury Prize; International Documentary Film Festival in Amsterdam, 1989
 • Sundance Film Festival, 1989
 • Berlin International Film Festival, 1989 (Special Mention)
 • San Francisco International Film Festival
 • Telluride International Film Festival
 • Special Jury Prize in Bombay, India
 • Sidney International Film Festival
 • Jerusalem International Film Festival
 • Yamagata International Documentary Film Festival
 • Special Human Rights Prize of "Memorial" (Russia, 1995)
 • Best Documentary; Sverdlovsk National Festival, USSR, 1988
 • Tumbalalaika in America
  Central Television, Moscow; Director, Writer, Cinematographer 1987
 • For the Theater to be...
  Central Television, Moscow; Director, Cinematographer 1987
 • Archangelsky Mujik
  Central Television, Moscow; Director, Cinematographer, Producer 1986
 • Grand Prix of the International Electronic Film Festival in Cannes, 1987
 • Best Documentary of the year; the Top National Prize, 1989
 • Hello, it is Beduliya Speaking
  Central Television, Moscow; Director, Cinematographer 1985
 • At Pouskin's Home
  Central Television, Moscow; Cinematographer 1982
 • After the Harvest
  Central Television, Moscow; Director, Cinematographer 1981
 • Poushkin and Poushchin
  Central Television, Moscow; Director, Cinematographer 1980
 • The Experiment
  Central Television, Moscow; Director, Writer, Cinematographer 1978
 • Best Documentary; Leipzig, 1978
 • Best Documentary; National TV Festival in Erevan, Armenia
 • Best film of 1978; Top National Award
 • Alexander Tvardovsky
  Central Television, Moscow; Cinematographer 1976
 • Arkadi Rajkin
  Central Television, Moscow; Director, Cinematographer, Writer 1975
 • This is our Profession
  Central Television, Moscow; Director, Cinematographer, Writer 1973
 • Valentina Tereshkova
  Central Television, Moscow; Director, Cinematographer 1972
 • Surgeon Vishnevsky
  Central Television, Moscow; Cinematographer 1969
 • Grand Prix for the Best Cinematography; Leningrad Film Festival, 1969

هیچ نظری موجود نیست: