۷/۱۸/۱۳۸۴

طريقت اخا

طريقت اخا

طريقت اخا
محسن قادری

هزاران سال است كه قوم اخا بر تپه هاي آسيا مي زيند.آنها بيشتر در جنوب چين،برمه و شمال تايلند ساكنند. طريقت اخا يا اخازونح مجموعه اصولي است كه اين مردمان از سال هاي دور برپايه آنها مي زيند.اين مستند به خاستگاه و فرهنگ اين مردمان مي پردازد.فيلم دربردارنده تصاويرفوق العاده اي از مراسم پرستش شمن ها، خاكسپاري مردگان، قرباني كردن بوفالوي آبي، آينده بيني از روي جگر خوك پس از ساخت يك خانه و تصاويري از اين دست است.امروزه طريقت آخا به سرعت رو به زوال مي نهد. مهاجرت هاي اجباري،مسيحيت،پول و مواد مخدر ميراث هاي فرهنگي مردم اخا را فرسوده ساخته است.مستند طريقت اخا تصوير سياسي و بوم شناختي توانمندي درباره مردماني است كه رفته رفته اصالت هاي بنيادي خود را از دست مي دهند. فيلم از هردو وجه قوم پژوهي و بوم شناسي موفق است.طريقت اخا در جشنواره هاي زير شركت داشته است.

جشنواره سينماي بوم شناسي،اسميتسونيان،واشنگتن دي سي،2000
جشنواره جهاني فيلم روچستر،2000
جشنواره فيلم انجمن سازمان ملل،1999
جشنواره جهاني فيلم ورمون،1999

شناسه فيلم به انگليسي

Akha Way
by Sharon Hainsfurther &
Mary Flannery
Yellow Cat Productions
color, 25 minutes, 1999

هیچ نظری موجود نیست: