۲/۲۰/۱۳۸۴

ژاکلین وو: مرگ پدربزرگ يا خواب حقيقت

ژاکلین وو

مرگ پدربزرگ يا خواب حقيقت،1978
گي گوتيه
محسن قادری

ژاکلین وو مستند ساز سويسي كه در پرونده كاري خود تعدادي فيلم آموزشي نيز درباره دوران تعيين سطح دانش آموزان يك مدرسه راهنمايي ژنو دارد غير مستقيم در كارهايش متاثر از نظريه ماكس وبر درباره نقش مذهب پروتستان بر تكامل سرمايه داري غرب بوده است.سينما وظيفه بيان تئوري ها را ندارد،هر چند مي تواند جنبه هايي از آنها را به نمايش گذارد و نمودهاي آنها را در زندگي روزمره باز يابد. ژول ريموند،شخصيت محوري فيلم «پدربزرگ يا خواب حقيقت» در آغاز كشاورز،سپس كارگر و آنگاه رييس يك شركت كوچك خانوادگي است كه پنج دختر او به عنوان كارگر درآنجا به كار مي پردازند.شركت گسترش مي يابد و تك پسر ژول اداره آن رابه عهده مي گيرد.

فيلم بر اساس گفته هاي جداگانه هريك ازاين دختران، روايت زندگي و مرگ اين شخصيت نمونه وارسوييس پروتستان را بازمي گويد، روايتي از اخلاق كار و تلاش و موفقيت بدون سازش و مصالحه.روايت اين پنج دختر بافت خانوادگي و حرفه اي آغاز سده بيستم را بازنمايي مي كند. اطلاعات ايشان به قدر كافي دقيق و بسنده است تا نشان دهد كه سوييس چگونه سوييس شد.مطابق آنچه كه به اين جنبه از تاريخ صنعت مرتبط است ،آنان روايت متفاوتي از مرگ آرام و خوشنودانه مردي ارائه مي دهند كه عزمي راسخ در تحقق آرمان هاي خود و حصول به وظيفه اش داشته است. فيلم در نشان دادن دشواري هاي زندگي خانوادگي به ويژه از نظر موشكافي روابط عاشقانه، و بله يا نه گفتن ها در زندگي بسيار موفق است.زندگي و سرگذشت جمعي با توجه به ابهام هاي نهفته در خود بسيار روشن و واضح در اين فيلم به تصوير درآمده است.

ژاکلین وو درچند واژه

ژاکلین وو پیش ازهمکاری با ژان روش در موزه انسان شناسی پاریس در1955 و کاربا ریچارد لیکاک درکانون فن آوری ماساچوست در زمینه های ادبی،سینما ومردم شناسی در سوییس و فرانسه به تحصیل می پرداخت.او با نخستین فیلم کوتاهش«سبد گوشت»،1966، که تولید مشترکی با همکاری ایو یرسین بود،فعالیت فیلم سازی خود را آغاز نهاد. نخستین فیلم بلندش«مرگ پدربزرگ یا خواب حقیقت» برگزیده فستیوال سال1978 لوکارنو شد.وی از آن پس مستندهای بسیار ودواثرداستانی ساخته است.تقریبا همه فیلم های ژاکلین وو جوایزارزنده جهانی برایش به همراه داشته اند.اوتا امروزبیش از 50فیلم ساخته که بیش تر آنها درسوییس و گاه در فرانسه و امریکا تولید شده اند و در شماری از جشنواره های جهانی به نمایش درآمده اند.ژاکلین وو با پرداختن به موضوعاتی چون کشاورزان سوییس،شراب سازان، صنعت گران،ارتش رهایی بخش و البته زنان سوییس، به یکی از مهم ترین تولیدکنندگان فیلم مستند این کشور بدل شده است.

هیچ نظری موجود نیست: