۱/۲۲/۱۳۸۴

حقیقت یا دروغ


حقیقت یا دروغ
عباس کیارستمی
محسن قادری

چه مستند چه داستانی، هر آنچه روایت می کنیم دروغی بزرگ است. هنر ما بر این مبتنی است که این دروغ را به نحوی بیان کنیم که به باور درآید. خواه بخشی مستند و بخشی باز سازی شده باشد، روش کار ما عامه مردم را در نظر نمی گیرد. مهم تر از همه آن که ما یک رشته دروغ را در پی هم ردیف می کنیم برای آن که به واقعیتی بسیار مهم برسیم، دروغ هایی نه واقعی اما درنوع خود حقیقی. و این نکته مهمی است. یکی را از این گوشه و دیگری را از گوشه دیگر بر می گیریم، خانه ای را به عاریه می گیریم و می گوییم: بفرمایید این خانه شما و این هم والدین تان. همه چیز سراسر دروغ است، هیچ چیز واقعی نیست اما همه چیز دلالت بر واقعیت خانواده دارد.

Cinéma de notre temps: Abbas Kiarostami.Réalisation: Jean-Pierre Limosin,1994.

هیچ نظری موجود نیست: